Beheer

Professioneel woningbeheer voor een aangename prijs 

Woonhuis Limburg maakt een duidelijk verschil door de unieke 1ste lijn beheerdiensten voor particuliere eigenaren met één woning of voor institutionele beleggers, projectontwikkelaars en woningcorporaties met een royale woningportefeuille. U kiest uit een modulaire opbouw in beheerdiensten waardoor u altijd de regie in eigen handen houdt. Betrokkenheid, continu mogelijkheid tot contact, tezamen met vooruitstrevende online managementsystemen en aangename tarieven maken het verschil. 

Persoonlijk contact en online inzage     

Onze beheer partner stelt zich pro actief op, denkt met u mee en adviseert u waar nodig. Elke verhuurder heeft één vaste contactpersoon bij onze beheer partner om de betrokkenheid en slagvaardigheid te waarborgen. Onze beheer partner is 24/7 bereikbaar en tevens heeft u altijd online inzage in de gehele huuradministratie. Met onze modulaire beheerabonnementen richten wij ons specifiek op de basis beheer behoefte welke worden ondersteund door beproefde en slimme ICT managementsystemen. Hierdoor houden wij onze beheertarieven zeer aangenaam. 

Financieel / Administratief Beheer

Onze beheer partner is het eerste aanspreekpunt voor huurders aangaande alle verzoeken rondom administratieve zaken.

Maandelijks verstrekt onze beheer partner u een transparante huurafrekening, bevattende een gedetailleerd overzicht van de gedane uitgaven en de ingekomen huurpenningen, alsmede een overzicht van de eventuele huurachterstanden.

Onze beheer partner voert uw administratie en rapporteert naar u zodat u financieel verantwoord beheer kunt voeren.

Onze beheer partner draagt zorg voor het innen van de verschuldigde huur & servicekosten middels automatische incasso. De gewenste jaarlijkse huurverhogingen voert onze beheer partner door.
Tijdens de verhuurperiode kunnen aanpassingen van administratieve aard gewenst zijn. Onze beheer partner verzorgt de juiste afhandeling van bijvoorbeeld wijzigingen in huurovereenkomsten.
Onze beheer partner bewaakt en signaleert eventuele betalingsachterstanden. Door een secuur debiteurenbeheer kan onze beheer partner snel en pro actief handelen in overleg met u. Indien nodig zorgt onze beheer partner dat de juiste rechtsmaatregelen genomen worden. 
Wij adviseren u over marktconforme huurprijzen en bij dreigende leegstand coördineren wij in overleg met u de best passende maatregelen.
De leveringen en diensten benoemd in de huurovereenkomst dienen jaarlijks verrekend te worden. Onze beheer partner verzorgt de ‘afrekening servicekosten’ en stelt tevens het nieuwe voorstel op.
Indien de waarborgsom wordt beheerd op de kwaliteitsrekening van onze beheer partner, wordt de huur altijd aan u vooruit betaald, 4 dagen voor elke 1ste van de maand.
Deze garantiebetaling beheert onze beheer partner, waarbij zij zorgdragen voor de verrekening met vertrekkende huurders met behulp van de opgestelde inspectierapporten.

Technisch beheer

Onze kracht is de non-stop aandacht, het gehele jaar door. Onze beheer partner is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Alle relevante documenten worden zorgvuldig gearchiveerd en zijn ten alle tijde op te vragen. Zo heeft u altijd inzicht in de afspraken met o.a. leverancierscontracten, huurovereenkomsten, inspectierapporten en opleveringsdocumenten.
Onze beheer partner vangt de 1ste lijn technische onderhoudszaken voor u op. Als opdrachtgever heeft u hier geen omkijken naar, in de wetenschap dat deze goed geregeld zijn. Jaarlijks bespreekt onze beheer partner de wensen rondom het groot en klein onderhoud met u. Daarbij bepaalt u op welke terreinen wij u kunnen ondersteunen.
Als opdrachtgever bepaalt u of onze beheer partner uw eigen leveranciers inzet voor technische calamiteiten, of dat u kiest voor het gemak van onze eigen technische dienst. Elke opdracht wordt voorafgaand aan de uitvoering door u goedgekeurd.
Door grote afname van technische werkzaamheden heeft onze beheer partner kortingsafspraken gerealiseerd met veel kwaliteitsleveranciers. Of het nu gaat om loodgieters werkzaamheden, elektra, CV installatie, timmerwerk etc., u maakt altijd gebruik van voordelige uurtarieven.
Met regelmaat beoordeelt onze beheer partner samen met u de lopende contracten met leveranciers bijv. m.b.t. schoonmaakwerkzaamheden of onderhoud van de CV installatie. Wij houden de leveranciers scherp in hun dienstverlening naar u als afnemer.
Bij elke opdracht controleert onze beheer partner de correcte uitvoering van de servicewerkzaamheden verricht door leveranciers. Daarnaast houden wij regelmatig een oogje in het zeil m.b.t. de algemene staat van het pand.
Onze beheer partner coördineert voor u alle schadeaangelegenheden welke onder de dekking van uw verzekeringspolis(sen) vallen.