English

Werkwijze verhuur

Kennismaking in de woning

Tijdens de kennismaking vertellen wij meer over Woonhuis Limburg en horen wij uiteraard graag ook met wie wij te maken hebben. Wij hechten veel waarde aan een goede samenwerking.

Bespreken verhuurwensen en mogelijkheden

Wij geven u een huurprijs advies en bespreken eventuele aanvullende voorwaarden om de woning goed aan te kunnen bieden. Als verhuurder bepaalt u altijd de uiteindelijke verhuur voorwaarden.

Woningopname

Bij de opname brengen wij de woning uitgebreid in kaart en stellen wij een omschrijving en fotopresentatie op.

Presentatie en voorstellen van de woning

De woning presenteren wij op alle huurwoning sites in Nederland en de belangrijke internationale sites. Tegelijkertijd stellen wij de woning voor aan alle bij ons ingeschreven kandidaat huurders en bedrijven. Hierdoor is het bereik van de woning onder kandidaat huurders optimaal en verhuren wij snel!

Bezichtigingen

Nadat wij een goed beeld hebben van de kandidaat huurders verzorgen wij de bezichtigingen.

Uitgebreide screening kandidaat huurder

Wij willen er zeker van zijn dat wij met betrouwbare en solvabele huurders te maken hebben. Wij checken potentiële kandidaat huurders uitgebreid middels een grondig antecedenten onderzoek en een identiteitscontrole. Desgewenst kunnen we ook een krediet check uitvoeren.

Kandidaat huurder voorstellen

Op basis van onze bevindingen stellen wij een kandidaat huurder voor. De verhuurder bepaalt naar aanleiding hiervan of de woning verhuurd zal worden aan deze kandidaat huurder.

Opstellen overeenkomst

Zodra er overeenstemming is tussen verhuurder en huurder stellen wij een gedegen huurovereenkomst op en dragen wij zorg voor eventuele overige benodigde documenten.

Incasseren huur en waarborg

Woonhuis Limburg incasseert de betaling van de eerste huur en de waarborgsom en stort deze door naar de verhuurder met verrekening van onze courtage. Voordat wij de oplevering plannen en sleutels overhandigen dienen wij immers zeker te zijn dat de betaling heeft plaatsgevonden.

Oplevering

Tijdens de oplevering stellen wij een uitgebreid visueel en aanvullend tekstueel inspectierapport op. Hierdoor weten beide partijen hoe de woning opgeleverd dient te worden aan het einde van de huurperiode.

Woningbeheer

Desgewenst voeren wij het financieel-, administratief- en technisch beheer uit waardoor u als verhuurder een zorgeloze verhuur ervaart.

Neem direct contact op

Uitgelicht

Onze nieuwste woningen

Bekijk ons volledige aanbod

Wilt u uw woning verkopen / verhuren?

Neem contact op voor een gratis adviesgesprek

Contact opnemen